PROGRAM

PÅMELDING

PRAKTISK

FoKo22

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM DELTOK PÅ ÅRETS KONFERANSE!

Fosnavågkonferansen skal vere ein møteplass for mulegheiter. Det gjer vi ved å vere faste i fisken på det faglege og lause i snippen når det gjeld det sosiale.

Det blir fellesforedrag og parallell-sesjonar saman med prat rundt borda, mingling i gode pauser og krabbefest om kvelden.

FoKo22 set søkelys på to av dei store spørsmåla no: Havvind-debatten og kompetanse, mangfald og rekruttering i ein brennheit arbeidsmarknad.

I tillegg inviterer medarrangørane Hav Group, Sparebanken Møre og Kvale Advokater til sterke faglege samlingar. Dette blir parallelle sesjonar der du vel programpost alt etter kva fagområde du er mest interessert i.

Tema er:

  • Sparebanken Møre: Fiskeri, status og utviklingstrekk.
  • Hav Group: Grøn skipsfart og berekraft på havet
  • Kvale Advokater: Gripe mulegheiter, takle utfordringar – juridiske rammevilkår i krevande tider.

Konferansen er på Thon Hotel Fosnavåg 29. september 2022.

Om oss

Fosnavågkonferansen er ein tradisjonrik konferanse i kystbyen Fosnavåg.

Her møtest folk frå heile den maritime klynga på Sunnmøre og nettverket rundt kjernebedriftene.

FoKo har vore arrangert av Herøy Næringsforum og Havlandet i samspel med Ålesund Kunnskapspark og Fosnavåg Shippingklubb.

I 2022 er Hav Group, Sparebanken Møre og Kvale Advokater medarrangørar.  

Herøy Næringsforum
Postboks 108
6099 Fosnavåg

Takk til våre samarbeidspartnarar: