Velkomen til årets Fosnavågkonferanse torsdag 20. juni 2024 på Thon Hotel Fosnavåg.

Påmelding her!

Program:

Kl. 10.00 Registrering

Kl. 10.30 Konsertsalen
Musikalsk innslag v/ Elise Nærø
Ordførar i Herøy kommune Ann-Kathrin Storøy ønsker velkomen
3 foredrag: Fiskebåt, NTNU og Urchinomics Norway

Kl. 12.30-13.30 Lunsjbuffet Sjøkanten restaurant

Kl. 13.30-15.30 Parallellsesjonar

Kl. 15.50 Konsertsalen
Musikalsk innslag v/ Elise Nærø
2 foredrag: Sparebanken Møre og Kragset/Smaller

Kl. 16.45 Pause med pølsebuffet

Kl. 17.05 Konsertsalen
2 foredrag: Petter Northug/Thor Gotaas og Sig Hansen

Ca. kl. 19.20
Partytelt på Rådhusplassen med bar, DJ, grilling og god mat frå Bogne
Avslutning kl. 22.30.

Foredrag i konsertsalen:

Sturla Roald, Fiskebåt

Stortinget behandla den 30. april regjeringa si kvotemelding. Gjennom denne prosessen har ei rekke fiskeripolitiske spørsmål fått si avklaring, men det er også viktige spørsmål som framleis er uavklart. Kva betyr Stortingsvedtaket for fiskeflåten i vår region, og kva kan vi forvente av prosessen framover?

Jan Emblemsvåg, NTNU

Dersom shipping skal bruke grøne drivstoff, vil elektrisitetsbehovet vere større enn all elektrisitetsproduksjon i EU og USA. Vi må difor tenkje nytt. Ei mogleg løysing vert presentert.

Ivar Kvangardsnes, Urchinomics

Kråkebollar har ete opp mykje av tareskogen i Nord-Norge og meir enn 40 % av all tare har forsvunne siste 40 åra. Konsekvensen er at vi i dag har 5.000 km² med «kråkebolleørken» og økosystemet i havet er i ferd med å kollapse. Urchinomics bidreg til å gjenopprette det marine økosystemet gjennom miljørestaurerande kråkebolleoppdrett.

Kristian Tafjord, Sparebanken Møre

Makroøkonomiske utsikter. Rentekuttene lar truleg vente på seg.

 

Sissel Smaller og Petter Kragset

Paret vil by på forteljingar og inspirere til korleis ikkje utsette draumar ein har! Sissel og Petter fann kvarandre gjennom ein felles draum om å sjå verden ved å stige opp fjell, og samle på dei høgaste fjella i kvart land. Petter har flest fjell i tal, men Sissel er i leiinga med høgdemeter!

Sig Hansen, frå “Deadliest Catch”

Norsk-Amerikaner født i Seattle, og kjend for den populære amerikanske tv-produksjonen «Deadliest Catch». Vi får høyre den spennande historia hans, og også om hans tilknyting til Karmøy og planane han har der.

 

Petter Northug og Thor Gotaas, Viljeskalle”

Saman held dei eit inspirerande foredrag om “Viljeskalle” – korleis Petter blei verdsmestar og vilja som ligg bak vala han tok som ung.

3 parallellsesjonar:

(ved påmelding vel du eit innlegg i kvar sesjon)

SESJON 1

Vard Group AS v/ Kjetil Clementsen

Vi har det det siste året gått frå nedbemanning til oppbemanning. Korleis jobbar vi for å rekruttere nok og riktig arbeidskraft, og korleis onboarde og ta vare på dei ansatte. Det er stor konkurranse i regionen om arbeidskraft, og kva gjer vi for å ligge i førarsete for å rekruttere dei beste.

Wärtsila v/ Jane Jünger og Egil Hystad

Framtidas grøne drivstoff, teknologiske løysingar for hydrogen og ammoniakk for skipstrafikken og verdikjedesatsing gjennom blant anna ZEEDS initiativet

SESJON 2

HAV Group v/ Gunnar Larsen

Lavik – Oppedal – neste generasjons autonome ferjesamband – Utfordringer og muligheter for HAV Group og den maritime bransjen.

Sense and Elegance v/ Janine Müller

Kva kjenneteiknar ein trygg leiar og korleis aktiv arbeidsplassutforming kan støtte leiarskap. Vi får innføring i korleis finne løysingar på utfordrande situasjonar i bedrifter, og korleis mekling i konfliktar kan vere med å oppnå vinn-vinn-løysing for både leiarar og tilsette.

SESJON 3

Atea v/ Erik Mogstad

I rask takt blir teknologien en integrert del av alle ansattes arbeidsformer og prosesser. Det er noe ledelsen i en bedrift må ta innover seg. Bli med oss å utforsk hvordan teknologi og menneske, sammen, kan skape mer verdi. #AI #CoPilot #Lav kode #Menneskelig- og Teknologisk kapital.

GCE Blue Maritime v/ Pierre Major

Situasjonen i verds- og geopolitikken krev at vi aukar beredskapen, samstundes som mange erfarne sjøfolk går av med pensjon. Kva har den langsiktige forsvarsplanen for 2025-2036 å seie konkret for regionen, og kva kompetanse treng vi å utvikle? Kva ressursar har den maritime klynga vår for å dekke dette behovet?

Påmelding her!

Om oss

Fosnavågkonferansen er ein tradisjonrik konferanse i kystbyen Fosnavåg.

Her møtest folk frå heile næringslivet på Sunnmøre og nettverket rundt kjernebedriftene.

Fosnavågkonferansen vert arrangert av Herøy Næringsforum og Fosnavåg Shippingklubb. Vi takkar Sparebanken Møre som hovudsponsor i årets gjennomføring.

Fredag 21. juni startar arrangementet Fyr til Fyr som er et terreng- og maratonløp. Denne ettermiddagen blir det gode foredrag innan folkehelse og trening/mosjon – og kanskje andre spennande tema. Og laurdag morgon startar løpet!

Sommarfesten i Fosnavåg blir også denne langhelga med heile 3 konsertar og mykje anna gøy. Så det blir mykje liv og noko for alle aldre! 

 

 

Takk til vår hovudsponsor:

Takk til vår medarrangør:

Herøy Næringsforum
Dagleg leiar Sissel Ødegård
Tel.: 414 69 685 / e-post: sissel@heroynf.no
Postboks 108
6099 Fosnavåg